psychoanalyse

psychologische stromingen

Deze kennisclip gaat over de zeven psychologische stromingen binnen de psychologie, waarin de visie op het menselijk gedrag en de mensbeelden vanuit de verschillende stromingen aan bod komen. Deze kennisclip is ontwikkeld en vorm gegeven door Olga Doornbos, in opdracht…